”PYÖREÄMPIÄ PYÖRIÄ TAVOITTELEMASSA”

SLK Suomi Foorumi 2015

Christian A. Schwarz kertoo Skypen kautta, miten SLK rullaa maailmalla

Mestarivalmentajien Jose Turunen johtaa kokemaan ja tekemään mestarillista valmentamista. Tavoitteena on oivaltaa ja ottaa käyttöön se, mitä NYT tarvitaan, jotta voimme saavuttaa SLK:n avulla vähemmällä enemmän.

Mahdollisuus jutella TEAM –projektista Yrjö Rossin ja Juhana Markkulan kanssa. TEAM on opetuslapseusvirus, jossa voimavarat ohjataan Jumalan valtakunnan hyödyksi. Virus leviää moninkertaistumisen idealla. Katso esittelyvideo TÄSTÄ!

Foorumin jatkoksi on mainio mahdollisuus osallistua SLK Suomi ry:n vuosikokoukseen.

PAKOLLINEN ILMOITTAUTUMINEN 2.3. MENNESSÄ: tapio.satila@kolumbus.fi.
Ennakkotehtävän, tilajärjestelyjen ja ruokailun vuoksi.

Ei osallistumismaksua. Ruokailu 10€, kahvit ja leivonnainen 3€. Majoitusmahdollisuus.
Jos tarvitset majoitusta, sovi asiasta suoraan opiston kanssa, puhelinvaihde: 019 77920.

OHJELMASUUNNITELMA
Klo
09.00 Alk. mahdollisuus kahvitteluun ja rupatteluun (?)
10.00 Tervetulosanat ja rukoushetki. Opiston edustaja (?) + Kari ja Tapsa
10.30 Christian A. Schwarz kertoo Skypen kautta, miten SLK rullaa maailmalla
10.45 Jose Turunen: Intro, johdanto työskentelyyn, työskentelyä

12.15 RUOKAILU JA KAHVIT

13.00 TYÖSKENTELY JATKUU
• Kahvia valmennusmeiningin ohessa

15.45 LOPPUSOLMU JA MAHDOLLISIA KALENTERIMERKINTÖJÄ
16.00 OHJELMA PÄÄTTYY
• Mahdollisuus kahvitteluun tai ruokailuun (?)
— —

17.00 SLK SUOMI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS
17.30 SLK SUOMI RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

TERVETULOA!

Paikka:
Ryttylä, kansanlähetysopisto 13.3.2015 klo 10 – 16

SEURAKUNTIA UHKAAVA KESTÄVYYSVAJE JA SEN TORJUMINEN

Julkaissut Kari Pölönen • 8. tammikuuta 2015 kello 13:15

Rukouksen, pohdintojen, keskustelujen ja toimenpiteitten herätteeksi tammikuussa 2015

Kuinka SLK-prosessi voi auttaa tässä?

Johdannoksi

Väite: Valtaosa tulevaisuuden vastuunkantajista seurakunnissamme on vielä uskosta osattomia. Ellemme nyt tartu mahdollisuuksiimme, lukuisia seurakuntia uhkaa tilanne, jossa osallistujakunta harvenee ja on iältään pääasiassa vanhuksia. Tämä voi halvaannuttaa lähetyskäskyn mukaisen kutsumuksemme toteuttamisen.

Ydinajatus: Näköpiirissä oleva, varsinkin pieniä seurakuntia uhkaava perustehtävän toteuttamiseen tarvittavien voimavarojen hiipuminen voidaan estää, kun ryhdytään oikeisiin toimenpiteisiin. Suunta voi muuttua, mutta siihen tarvitaan Hengen apua: avoimia silmiä, määrätietoisuutta ja pitkäjännitteistä toimintaa. Kuten SLK:ssa sanotaan: henkeä, järkeä ja toimintaa.

Ajankohtaista

- Arvostan Pyhän Hengen täyden korostamisen teemavuotta. Hengen voimassa ja viisaudessa voimme laittaa tuloksellisesti käytäntöön kutsumuksemme.

- Kannattaa myös omaksua asenne, jossa ”emme taistele tutkainta vastaan”. Se on tunnetusti työlästä ja saattaa osoittautua Herran vastustamiseksi (Ap.t. 26:14). Herra on antanut Henkensä lisäksi avuksemme ”luonnonmukaisia” voimavaroja. Juuri nyt rohkaisen hyödyntämään SLK:n kuudesta luonnonmukaisesta kasvuvoimasta erityisesti mahdollisuudet ”muuttaa vastavoimat hyödyksi” ja ”moninkertaistua”. Nämä raamatulliset ”kasvuvoimat” ovat tänä vuonna keskiössä maailmanlaajuisessa SLK-toiminnassa, jota johtaa C.A. Schwarz.

Mitä tarkoitan seurakuntia uhkaavalla ”kestävyysvajeella”?

- Se on yleinen termi, jonka piirteet eivät toki kosketa kaikkia. On lukuisia seurakuntia, jotka ovat elinvoimaisia ja tuloksellisia lähetyskäskyn mukaisessa tehtävässämme.

- Monien seurakuntien näköpiirissä on tulevaisuus, jossa

 • aktiivisten toimijoiden ja tilaisuuksiin osallistujien määrä edelleen vähentyy
 • seurakunnilla on vaikeuksia saada kokoon toiminnan vaatimia varoja
 • yhteisten asioiden hoito ontuu, koska koetaan, että ei ole varoja herätysliikkeen yhdistysten tukemiseen, eikä edes niiden järjestämien palveluiden hyödyntämiseen

- Tämä on todellisuutta jo nyt useissa pienissä ja keskisuurissa seurakunnissa. Jos mikään ei muutu, kestävyysvaje koskettaa myöhemmin monia muitakin seurakuntia.

- (Kansankirkkokaan ei selviä ilman kestävyysvajeen kohtaamista.)

- Uhkaavan ongelman kipeä ydin on siinä, että lähetyskäskyn mukainen etuoikeutettu kutsumuksemme jää toteuttamatta kunnolla. Siksi se, mitä varten Jeesus kuoli (Joh. 3:16), ei toteudu Jumalan suunnitelmien mukaisesti kauttamme.

Millä perusteella päättelen, että seurakuntia uhkaa kestävyysvaje?

- 1) Seurakunnan luontaisen kehityksen (SLK) tutkimusten sekä opetus- ja valmennusvierailujen ja

- 2) oman seurakuntatyön kokemuksen (35 v.) kautta.

Arvioita syistä?

- Yhteiskunnan taloudellisilla, moraalisilla ja hengellisillä muutoksilla on oma vaikutuksensa. Tietysti olemme osallisia myös ”ikääntymisen armosta”. Seurakuntien jäsenistön keski-ikä kohoaa vähintään samassa tahdissa kuin yhteiskunnassa. Ikääntyvistä seurakuntalaisista on tärkeää huolehtia.

- Kestävyysvajeen uhkana näen myös seuraavat mahdolliset seurakunnalliset tekijät:

 • hengellistävä ajattelutapa
 • R. Warrenin sanoin: ”Odotamme, että Jumala toimisi puolestamme. Hän puolestaan odottaa, että voisi toimia kauttamme.”

- toiminta keskittyy sisäänpäin (opetus, huolenpito) ja ylöspäin (ylistys, siunaukset, kuuliaisuus). (Liittyy SLK:ssa rakenteisiin)

 • Jeesuksen jättämään tehtävään (missioon) kuuluu myös suuntautuminen ulospäin, ihmisten tarpeiden kohtaaminen ja evankeliumin viestittäminen alkaen uskovien lähipiiristä maailman ääriin saakka.

- toimintatapamme (rakenne), joka ei tuota riittävästi moninkertaistumista.

 • Terve seurakuntatoiminta tuottaa työntekijöitä, työmuotoja ja uusia seurakuntia, jotka saavuttavat uusia ihmisiä. Tämä vaatii vastuisiin haluavilta sitä asennetta, että suostuu koulutettavaksi ja vastuunkantajilta tietoista keskittymistä uusien vastuunkantajien motivoimiseen, voimaannuttamiseen ja vapauttamiseen.

- vastuunkantajien koulutus ontuu monissa seurakunnissa.

 • Hengellistävät ihmiset eivät koe tarvitsevansa sitä.
 • Opettamiseen kutsuttujen pastorien voimavarat suuntautuvat toisaalle.

- liiallinen keskittyminen ohjelmaan ja toiminnallisiin puitteisiin.

 • Laadukkaan ohjelman tuottaminen vaatii erityisosaamista, joka harvoin toteutuu ”yleisen pappeuden” puitteissa.
 • Seurakunnan toiminnallisten voimavarojen kannalta turhan mittaviin puitteisiin sijoittaminen on usein pois ydintehtävämme tarpeista.

Miten mahdollinen kestävyysvaje torjutaan?

- Julistajat pitävät jatkuvasti esillä seurakunnan perustehtävää.

- Herätään huomaamaan, että seurakuntalaisten lähipiiri on keskeisin lähetyskenttämme.

- Luodaan toimivat rakenteet (toimintatapa) tukemaan seurakunnan perustehtävän toteuttamista ja työntekijävoimavarojen moninkertaistumista (2. Tim. 2:2, Ef. 4:11,12).

- Kehitetään hengellistä tasapainoa. Kuten SLK:ssa sanomme: Jumalan tahdon mukaisessa seurakuntaelämässä tarvitaan henkeä, järkeä ja toimintaa sekä niiden tasapainoa. Noista kolmesta tarvitsemme kulloinkin eniten sitä, mitä meillä on vähiten.

- Opitaan hyödyntämään voimat, jotka tuntuvat haittaavan onneamme ja kutsumustamme. Raamattu vakuuttaa: Me tiedämme, että kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa ja jotka hän on suunnitelmansa mukaisesti kutsunut omikseen. (Room. 8:28.) Saamme kaikissa epäonnistumisissa ja vaikeuksissa rukoillen pohtia, miten tuo lupaus voi tulla avuksemme. Näköpiirissämme oleva kestävyysvajekin koituu Raamatun mukaan parhaaksemme, kun emme sulje sille silmiämme ja annamme sen kutsua meitä johonkin, mikä ei ole vain hyvää, vaan parasta.

SLK-prosessi auttaa

SLK-prosessi auttaa johtamalla ajattelu- ja toimintatapaan, jossa sovelletaan kuhunkin seurakuntaan yksilöllisellä tavalla periaatteita, joita Jumala käyttää. Tämä johtaa luonnostaan ratkaisuihin, joilla kestävyysvaje torjutaan. ”Pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen.” SLK auttaa laittamaan sen paikoilleen.

Näiltä SLK Suomen kotisivuilta löydät apua, kuinka kestävyysvajeen torjuva prosessi laitetaan alkuun ja mitä vaiheita siihen kuuluu.